KOSTEN SPOUWMUURISOLATIE

Kosten spouwmuurisolatie_besparingDe kosten voor spouwmuurisolatie zijn slechts € 0,20 per dag, waarmee u een besparing realiseert van € 1,35 per dag. Combineert u spouwmuurisolatie met andere energiebesparende of energie-opwekkende maatregelen, dan zijn de kosten voor spouwmuurisolatie lager als gevolg van de beschikbare subsidies.

Hieronder een uitgebreide berekening

Een gezin, dat woont in een tussenwoning, verbruikt gemiddeld 1.490 m3 gas per jaar*, **. De jaarlijkse kosten voor dit verbruik zijn € 1.300,-***. Door het laten uitvoeren van spouwmuurisolatie kan bij een spouwmuur van 6 cm breedte een besparing worden gerealiseerd van 49%**** op het gasverbruik. Dit is een besparing 730 m3 oftewel € 493,- per jaar. Als we dit bedrag delen door 365 dagen, dan wordt een besparing van € 1,35 per dag gerealiseerd.

Opbouw kosten van spouwmuurisolatie

De kosten zijn opgebouwd uit 2 variabelen; de kosten van het materiaal en de kosten voor arbeid. De kosten van materiaal bedragen ongeveer 1/3de van de totale kosten en 2/3de komt voor rekening van arbeid.

Voor het opstellen van de offerte zal de installateur bij u thuis met een endoscoop uw spouwmuur inspecteren. Dit wordt gedaan om te bepalen of uw spouwmuur geschikt is voor isolatie en om te bepalen hoe groot het te isoleren oppervlak is. Deze inspectie is kosteloos en vrijblijvend.

Isolatiewaardes van materiaal

Indien uw spouwmuur geschikt is voor isolatie wordt bepaald welke materialen bruikbaar zijn.

De keuze voor het materiaal is bepalend voor de totale kosten en voor het uiteindelijke rendement van uw investering. De kosten en de isolatiewaardes (en daarmee het besparingspotentieel) van de verschillende soorten spouwmuurisolatie zijn verschillend. Wij raden u aan zich goed te verdiepen in de verschillende mogelijkheden. Hierdoor bent u in staat om het advies, dat u ontvangt, te beoordelen en voorkomt u een mogelijke teleurstelling.
Om u te helpen bij uw zoektocht naar meer informatie leest u meer informatie over de verschillende materialen die voor spouwmuurisolatie gebruikt worden in het artikel “Soorten spouwmuurisolatie“.

Zoek een erkend bedrijf

Zoals zo vaak, is het ene bedrijf het andere niet. Kennis, service en kwaliteit verschillen en kunnen het verschil maken! Het bedrijf, dat de werkzaamheden uitvoert, is mede bepalend voor het totale kostenplaatje, maar ook voor de kwaliteit. Belangrijke factoren die van invloed zijn op de kosten van spouwmuurisolatie zijn:

  • Is de installateur of aannemer aangesloten bij een keurmerk zoals SKG-IKOB?
  • Zijn de gebruikte isolatieproducten gecertificeerd, oftewel, wordt gebruik gemaakt van kwaliteitsproducten?
  • Hoe lang is de garantie die geboden wordt en hoe wordt deze gewaarborgd?

Onze tip: Kijkt u niet alleen naar de totale prijs van de offerte, maar vergelijk de kosten van spouwmuurisolatie voornamelijk op de kwaliteit van de aannemer, de gebruikte materialen en de geboden garanties. Zo wordt goedkoop geen duurkoop.

Vakkundig advies

Heeft u vragen over de kosten van spouwmuurisolatie? Wilt u eens even sparren of zoekt u een advies dat is afgestemd op uw persoonlijke situatie? Dan kunt u ons altijd bereiken via het contactformulier. Wij zijn u graag van dienst!

 

Bronnen geraadpleegd voor dit artikel:

* CBS. (2018). Energieverbruik van particuliere huishoudens. Geraadpleegd op 22 mei 2020, van https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/14/energieverbruik-van-particuliere-huishoudens (Gasverbruik per oppervlakte woning)

** Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Gebruiksoppervlakte woningen. https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/nieuwbouw/energieprestatie-epc/referentiewoningen-epc/tussenwoning

*** Gasprijzen. Geraadpleegd op 22-05-2020, van https://www.gaslicht.com (gasprijs 2020)

**** Meeusen, J. (2006). Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw. Na-isolatie van spouwmuren | pdf