DUURZAAMHEIDSLENING

De duurzaamheidslening is één van de oudste leningen voor duurzame investeringen door particulieren.

Gemeenten en provincies stimuleren het nemen van duurzame maatregelen en bieden daarom de Duurzaamheidslening aan. Dit is een lening waarmee u tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan uw woning financiert.

Met de duurzaamheidslening kunt u bij de gemeente geld lenen uit een speciaal fonds om uw woning energiezuinig te maken. Bijvoorbeeld met energiebesparingsmaatregelen, zoals vloer-, dak-, spouwmuurisolatie, zonnepanelen en HR++ glas. Hiermee dalen uw energielasten en stijgt uw wooncomfort. Daarnaast draagt het verduurzamen van uw woning bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in uw gemeente en provincie.

Oftewel:

  • Comfortabeler wonen
  • U bespaart op uw energielasten
  • U draagt bij aan een beter milieu

SVn beheert en voert uit

SVn_DuurzaamheidsleningEr is een speciaal fonds opgericht voor Duurzaamheidsleningen van de gemeente. Dit fonds wordt door de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) beheert. En de financiële afhandeling wordt ook door de SVn uitgevoerd.

3% lager rentepercentage

De Duurzaamheidslening geldt voor bedragen van minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-. De looptijd bedraagt 10 jaar voor bedragen tot € 7.500,- en 15 jaar voor grotere bedragen. De rente is gebaseerd op het 10 of 15 jaar vaste rentetarief van SVn (gekoppeld aan de looptijd van de lening) met daarop een korting van 3%. De rente staat gedurende de gehele looptijd vast. U weet van te voren dus precies waar u aan toe bent.

Gemeente stelt de voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een duurzaamheidslening worden door de gemeente vastgelegd in een verordening. Het betreft hier voorwaarden zoals welke energiebesparende maatregelen in aanmerking komen, de hoofdsom van de lening, de te stellen zekerheid en de definitie van het woningsegment.

Via de website van de SVn kunt u checken welke regelingen en voorwaarden uw gemeente en provincie actueel hanteren.

Hulp nodig?

Mocht u hulp nodig hebben of eens met een financieel expert willen overleggen, neemt u dan contact met ons op. En ja, naast onze financiële expertise hebben we ook gedegen kennis van de verschillende energiebesparende maatregelen!