ENERGIEBESPAARLENING

Energiebespaarlening_woning verduurzamenU bent huiseigenaar en wilt graag investeren in een energiezuiniger huis. Dan kunt u bij het Nationaal Energiebespaarfonds een Energiebespaarlening afsluiten met een extra lage rente.

Met deze lening kunt u energiebesparende maatregelen financieren, zoals betere isolatie, een zonneboiler of een nieuwe hr-ketel. Wilt u investeren in zonnepanelen, dan mag u hier 75% van de lening voor gebruiken. De overige 25% dient u aan andere energiebesparende maatregelen te besteden.

Uitvoeringsinstantie

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is de uitvoeringsorganisatie van het Nationaal Energiebespaarfonds. Het Rijk, Rabobank, ASN Bank, Council of Europe Development Bank (CEB) en de Europese Investeringsbank hebben het fonds gefinancierd. De rente en aflossing vloeien terug in dit fonds en hierdoor houdt het zichzelf in stand.

Energiebespaarlening: bedragen, looptijden en rentepercentages

De Energiebespaarlening kunt u afsluiten voor bedragen van minimaal € 2.500,- tot maximaal € 25.000,- en u betaalt een aantrekkelijke rente die vaststaat gedurende de gehele looptijd van de lening. De rentepercentages en looptijden staan in onderstaande tabel overzichtelijk weergegeven.

Bedrag Looptijd Rente
€ 2.500,- tot € 5.000,- 7 jaar 1,6%
€ 5.000,- tot € 15.000,- 10 jaar 1,8%
€ 15.000,- tot € 25.000,- 10 of 15 jaar 1,8% respectievelijk 2,0%

Energiebesparende maatregelen die in aanmerking komen

Verduurzamen van uw huis kan op verschillenden manieren. De Energiebespaarlening kunt u voor onderstaande maatregelen aanvragen, mits deze door een installateur of aannemer worden uitgevoerd:

 • Aansluiten op een warmtenet
 • Asbestsanering i.c.m. dakisolatie
 • CO₂-gestuurde ventilatie
 • Dakisolatie
 • Energiemonitor gekoppeld aan slimme meter
 • Gelijkstroomventilator
 • Gelijkstroompomp
 • Gevelisolatie
 • Hoogrendementsglas
 • Hoogrendementsketel
 • HRe-ketel
 • Isolerende deuren en gevelpanelen
 • Lage temperatuurafgiftesystemen
 • Maatwerkadvies
 • Spouwmuurisolatie
 • Vloerisolatie / bodemisolatie
 • Warmte-terugwinsysteem
 • Warmtepomp
 • Waterzijdig inregelen
 • Zolder- of vlieringvloerisolatie
 • Zonneboiler
 • Zonnepanelen (incl. thuisbatterij)

Is de rente op de Energiebespaarlening aftrekbaar?

Wanneer de lening wordt gebruikt voor het realiseren van energiebesparende maatregelen, die uw woning duurzamer maken, dan verbeteren ze uw woning. In dit geval kunt de betaalde rente als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte. Zo betaalt de overheid naast de subsidies ook mee aan de financiering van energiebesparende maatregelen.

Hoe snel moet ik beslissen?

De Energiebespaarlening wordt in depot aangehouden bij de SVn. Op het moment dat u een maatregel heeft laten uitvoeren, kunt u de factuur declareren bij de SVn. Zij zullen dit bedrag dan uitkeren aan uw installateur of aannemer die de werkzaamheden heeft uitgevoerd. Het depot wordt 9 maanden voor u aangehouden. In vergelijking, bij een verduurzaam hypotheek is dit in de meeste gevallen 2 jaar.

Nul op de Meter

Wilt u uw woning tot een “Nul op de Meter” woning renoveren? Dan is het goed om te weten dat daarvoor extra financieringsmogelijkheden en subsidies bestaan. Meer informatie hierover vindt u in het artikel Nul op de Meter.

Financieel advies

Heeft u vragen over het financieren van de energiebesparende maatregelen, die u graag zou willen doorvoeren? Of specifiek misschien over de Energiebespaarlening? Neemt u dan contact op met uw financieel adviseur. Indien u deze niet heeft, of op zoek bent naar onafhankelijk advies, neemt u dan eens met ons contact op.
Wij vergelijken altijd meerdere financieringsvormen voor u. Dit geeft inzicht en zorgt ervoor dat u de juiste keuze kunt maken. Naast de Energiebespaarlening kan het namelijk ook interessant zijn om uw energiebesparende maatregelen hypothecair of deels met subsidies te financieren. Aarzelt u niet. We zien uw bericht met interesse tegemoet.