SUBSIDIES ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN

De overheid heeft meerdere doelstellingen geformuleerd rondom verduurzaming. Het gaat om energiebesparing, reductie van de CO2 uitstoot, de energietransitie etc.
Om deze doelstellingen te realiseren heeft de overheid ook ons als burgers nodig. Hoewel verduurzaming in het algemeen uiteindelijk vaak geld oplevert, dient er hiervoor eerst geïnvesteerd te worden. Om ons te motiveren en financieel te ondersteunen heeft de overheid voor verschillende maatregelen subsidies in het leven geroepen.

Subsidies energiebesparende maatregelenSubsidies zijn vaak van tijdelijke aard. Ze komen en gaan. En, zowel de nationale als de regionale en soms lokale overheden verstrekken subsidies.
Soms voor dezelfde maatregelen, soms voor verschillende. Afhankelijk van de doelen die zij zich stellen.

Bent u benieuwd naar de subsidies, die uw gemeente op dit moment verstrekt, raadpleegt u dan even de website van het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). Door onderaan de pagina uw gemeente in te typen ziet u snel welke regelingen actueel worden aangeboden.

Stapeling, cumulatie of samenloop

Het kan dus zijn dat voor eenzelfde energiebesparende maatregel subsidie kan worden aangevraagd bij verschillende bestuursorganen. Dit lijkt interessant. Maar let op. Wanneer subsidie wordt verstrekt door verschillende bestuursorganen voor hetzelfde project dan is er sprake van stapeling. Stapeling wordt ook wel “cumulatie” of “samenloop” genoemd en dit is maar beperkt toegestaan. Dus, vraagt u meerdere subsidies aan bij bijvoorbeeld het rijk en de gemeente, zorg er dan wel voor dat u nagaat of dat is toegestaan. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Via de nationale overheid worden er actueel subsidies verstrekt voor de volgende energiebesparende maatregelen:

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner

Deze subsidie wordt verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en loopt vanaf 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. Bent u woningeigenaar en heeft u vanaf 15 augustus 2019 voor uw woning minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen laten uitvoeren? Dan kunt u de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) aanvragen.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Ook deze subsidie wordt verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De ISDE-regeling loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020.

Wilt u voor uw huis een warmtepomp of zonneboiler kopen? Kijk dan of u gebruik kunt maken van de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Daarmee krijgt u een deel van de kosten terug, nadat u het apparaat gekocht heeft. Zo kunt u uw huis duurzaam verwarmen tegen lagere kosten.

Ook na 2020 subsidies

Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen. De regeling Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) wordt dan met isolatie uitgebreid.
Zodra de RVO hierover meer informatie heeft gepubliceerd, zullen we deze hier ook vermelden.

Zeer energiezuinig pakket SEEH

Bent u eigenaar én bewoner van een woning waarin u het maximum aan energiebesparende isolatiemaatregelen wilt nemen? Dan kunt u subsidie aanvragen voor een Zeer Energiezuinig Pakket (ZEP). Dit is een samenhangend pakket aan energiebesparende maatregelen. Deze subsidie valt onder de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH).
De maatregelen stellen hoge eisen aan onder andere de isolatiewaarden en passen goed bij het Nul op de Meter-concept voor woningen.

Advies van een expert

De mogelijkheden van voordelige leningen, hypothecair krediet en subsidies zijn omvangrijk. Maar waar het om gaat is dat het optimaal aansluit bij uw persoonlijke situatie. Mocht u dit eens willen overleggen met een financieel expert, aarzelt u dan niet en neem even contact met ons op. Wij helpen u graag verder.